تاشقایق هست زندگی بایدکرد

خدایا هیچ قلبی رو به درد آشنا نکن

تاشقایق هست زندگی بایدکرد

خدایا هیچ قلبی رو به درد آشنا نکن

تاشقایق هست زندگی بایدکرد
بایگانی
آخرین مطالب

سلامخوبین عایا من saidهستم امیدوارم حال همتون خوب باشه و دنیا به کامتون باشه من اول میخواستم این وبلاگ رو هم طنز بسازم ولی دیدم قبلیه باشه بهتره و عاشقانه هم که بلد ندارم ینی توکتم نمیره از این رو دیدم آهنگ باشه بتره نه این وری نه اونوری به جایی هم برنمیخوره نه عایا خلاصه ببخشین دیگه این درتوان بندست قول میدم آهنگای تپ بذارم تاهم گوش کنین هم اگه دوست داشتین دانلودکنین بی قومپوز .