تاشقایق هست زندگی بایدکرد

خدایا هیچ قلبی رو به درد آشنا نکن

تاشقایق هست زندگی بایدکرد

خدایا هیچ قلبی رو به درد آشنا نکن

تاشقایق هست زندگی بایدکرد
بایگانی
آخرین مطالبسعید کریمی
۰۴ اسفند ۹۳ ، ۰۵:۲۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر